Andet

Snubleulykker

Vi snubler falder og glider og kommer ofte slemt til skade. Hver 6. af denne type ulykker, giver mere end 3 ugers fravær. Selv om det kan være svært helt at undgå, så er der alligevel mange ting, der kan gøre risikoen mindre.

På siden her finder du Snublekort og Faktaark som viser hvor risikoen for ulykker findes og som kan hjælpe jer i gang med at opdage hvor farerne er på jeres arbejdsplads.

Brug værktøjerne sammen med dine kolleger/medarbejdere, så det bliver en naturlig del af arbejdsdagen at forudse eventuelle farerne for at snuble, glide eller falde.

Lærervejledning til snuble-, glide- og faldulykker i de grønne erhverv

Snublekort

- Anlæg

- Gartnerier

- Landbrug

- Skovbrug

Faktaark