Branchevejledning

Støj i Landbruget

Pjecen Støj i landbruget - er det et problem? indeholder en kort gennemgang af de støjbelastninger, er målt i landbruget. De grundlæggende begreber om støj og høreværn behandles, og der gives ideer til støjdæmpning.
Download

Se også www.stojilandbruget.dk, hvor du bl.a. kan beregne din daglige støjbelastning eller læs rapporten "Støj i landbruget - en eksempelsamling" der ligger til grund for materialet.