Udgivelse

Støj i landbruget

Rapporten om "Støj i landbruget - en eksempelsamling" indeholder eksempler på støjbelastninger ved typiske arbejdsfunktioner og giver den enkelte landmand/medarbejder mulighed for at vurdere, hvor stor samlet støjbelastning der forekommer i løbet af en arbejdsdag.

Se også www.stojilandbruget.dk, hvor du bl.a. kan beregne din daglige støjbelastning eller læs pjecen "støj i landbruget - er det et problem?" hvor de grundlæggende begreber om støj og høreværn behandles, og der gives ideer til støjdæmpning.