Branchevejledning

Støj i Landbruget

For at undgå høreskader er det nødvendigt at have et godt indblik i hvilke arbejdsopgaver, der er støjbelastende.
I "Støj i landbruget" ses eksempel på en typisk arbejdsdag for en svineavler og en mælkeproducent, et typisk år for en planteavler samt støjkilder som mange beskæftigede i landbruget kan blive udsat for.

Se også www.stojilandbruget.dk, hvor du bl.a. kan beregne din daglige støjbelastning eller læs rapporten "Støj i landbruget - en eksempelsamling" der ligger til grund for materialet.