Faktaark

SVEJSErøg

Faktaarket om svejserøg er en del af serien om kræftfremkaldende stoffer.

Ved svejsning er der en stigning i risikoen for lungekræft. Faktaarket informerer bl.a. om, at der skal foretages en risikovurdering af arbejdet inden det påbegyndes, således at der kan træffes de korrekte foranstaltninger for at minimere påvirkningen.

På linket nedenfor finder du andre kemikalier som kan være kræftfremkaldende. Du vælger derefter et faktaark i højre side og scroller ned og vælger sprog.

https://roadmaponcarcinogens.eu/facts/fact-overview/

De deltagende organisationer i projektet er:

  • Det østrigske forbundsministerium for arbejdsmarkedsanliggender
  • BUSINESSEUROPE  (europæiske arbejdsgivere)
  • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
  • Europa-Kommissionen
  • Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation
  • Det nederlandske social- og beskæftigelsesministerium