APV

I slagteri- og kødbranchen bruger største delen det brancherettede skema og den metode, SAU og KAU har udviklet. Den går i korthed ud på at:

 • Arbejdsmiljøgruppen foretager en kortlægning for hele deres afdeling.
  De har kendskabet til alle regler og vejledninger og sikrer dermed, at kortlægningen inddrager den viden.
   
 • Alle medarbejdere udfylder et trivselstjek.
  Den psykiske del kortlægges bedst ved at spørge alle.
   
 • Medarbejderne inddrages i hele APV’en ved et APV møde.

APV-skema

APV-skema

Handlingsplan

Handlingsplan