APV for Udført af
skema header
Ergonomiske forhold MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt Hvilke pladser drejer det sig om? Bemærkninger
Ensidigt gentaget arbejde
Udbeningsprotokollater
Tunge løft
Skub og træk
Arbejdsstillinger
Arbejdspladsens indretning
Skærmarbejde
skema headerskema header
Psykiske forhold MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt Hvilke pladser drejer det sig om? Bemærkninger
Psykisk arbejdsmiljø
Sygefravær
skema headerskema header
Ulykker MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt Hvilke pladser drejer det sig om? Bemærkninger
Ulykker
skema headerskema header
Fysiske forhold MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt Hvilke pladser drejer det sig om? Bemærkninger
Støj og akustik
Pladsforhold
Inventar og udstyr
Belysning
Temperatur
Vibrationer
Indeklima
Hudproblemer
Unge og nyansatte
Gravide medarbejder
skema headerskema header
Kemiske forhold MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt Hvilke pladser drejer det sig om? Bemærkninger
Røg, støv og kemikalier
Eksplosionsfare og mikroorganismer
skema headerskema header
Egne emner MyAlt MyAlt MyAlt MyAlt Hvilke pladser drejer det sig om? Bemærkninger Slet?