Arbejdsmiljøgruppens APV

Arbejdsmiljøgruppen udfylder et skema for hele afdelingen, eller opdeler afdelingen i flere små afdelinger.

Sådan udfylder I skemaet:

  • Vurdér hvert emne på en skala med fire smileys
  • Hent hjælp til, hvordan I skal vurdere de enkelte emner i faktaarkene
  • Notér arbejdsplads ved de emner, I har bemærkninger til
  • Tag stilling til om problemet skal med på APV-mødet
  • Vurdér det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af Trivselstjekket
  • Vurdér om noget af afdelingens sygefravær kan skyldes arbejdsmiljøet - få inspiration i faktaark om sygefravær

KLIK på hvert emne i APV skemaet og du ledes til det relevante faktaark!