Arbejdsmiljøgruppens APV

Det andet trin i NY APV handler om at udfylde APV-skemaet. I bør udfylde et skema for hver afdeling, men I kan også dele jer op i flere små afdelinger og udfylde et for hver.

Sådan udfylder I skemaet:

  • Vurdér hvert emne på en skala med fire smileys
  • Hent hjælp til, hvordan I skal vurdere de enkelte emner i faktaarkene
  • Notér arbejdsplads ved de emner, I har bemærkninger til
  • Tag stilling til om problemet skal med på APV-mødet
  • Vurdér det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af Trivselstjekket
  • Vurdér om noget af afdelingens sygefravær kan skyldes arbejdsmiljøet - få
    inspiration i faktaark om sygefravær