Pakke 1 - Kultur, adfærd og samarbejde

Den sikre vej mod branchens bedste! Vi sætter fokus på udvikling af kulturen.

Omfang: 2 workshop á 4 timer

Målgruppe: Alle ledere / ArbejdsMiljøOrganisationen (maks. 20 personer)

Målet med de 2 workshops: er at få et fælles afsæt for at arbejde målrettet med forbedringspotentialet i virksomhedskulturen.

Forberedelse: Indledningsvis vil der være en forventningsafstemning i forhold til programmets indhold.

Indhold workshop 1:

 • Velkomst ved direktøren - Hvorfor vil vi det?
   
 • Rammesætning - ser vi det samme - med billeder, statistikker og økonomi
   
 • Vi tager temperaturen på virksomhedens kultur
   
 • Hvordan skal vi arbejde med forbedringspotentialet i kultur undersøgelsen?
   
 • Hjemmeopgave udarbejdes ud fra refleksioner af forbedringspotentialet – præsenteres på Workshop 2

Indhold workshop 2:

 • Fremlæggelse af hjemmeopgaver
   
 • Finpudsning af de værktøjer og måder, der skal gøre vores hverdag lettere ift. en bedre virksomhedskultur.
   
 • Ansvar, roller og opgaver i det fortsatte arbejdsmiljøarbejde