Pakke 2 - Fasthold momentum

Skabmeredynamik i arbejdsmiljøarbejdet! Fokus på tydelig rollefordeling/ansvar, synlighed og handlekraft.

Omfang: 2 workshops á 4 timer

Målgruppe: Alle ledere / ArbejdsMiljøOrganisationen (maks. 20 personer)

Målet med disse 2 workshops: er at skabe mere dynamik i ArbejdsMiljøOrganisationens arbejde

Forberedelse: Indledningsvis vil der være en forventningsafstemning i forhold til programmets indhold.

Indhold workshop 1:

 • Velkomst ved direktøren - Hvorfor vil vi det? Forventninger til ArbejdsMiljøOrganisationen
   
 • Pligter, ansvar og roller for alle på virksomheden
   
 • Arbejdet i Arbejdsmiljøudvalg og grupperne
   
 • Forventningsafstemning i Arbejdsmiljøgruppen
   
 • Hvordan skaber I synlighed og handlekraft?
   
 • Hjemmeopgave udarbejdes ud fra refleksioner af forbedringspotentialet – præsenteres på Workshop 2

Indhold workshop 2:

 • Fremlæggelse af hjemmeopgaver
   
 • Hvordan opnås psykologisk sikkerhed?
   
 • Hvordan fastholder ArbejdsMiljøOrganisationen momentum