Pakke 4 - Risikovurderinger og styring

Lær at identificere farer og kontrollere risici!

Omfang: 2 workshop á 4 timer

Målgruppe: Alle ledere / ArbejdsMiljøOrganisationen (maks. 20 personer)

Målet med de 2 workshops: er at lære at identificere farer, og kontroller risici samt gøre tingene rigtigt første gang Forberedelse: Indledningsvis vil der være en forventningsafstemning i forhold til programmets indhold.

Indhold workshop 1:

 • Velkomst ved direktøren - Hvorfor vil vi det?
   
 • Rammesætning - ser vi det samme - med billeder, statistikker og økonomi
   
 • Introduktion til risikobegrebet - hvad en risiko?
   
 • Risikovurderingsmodel til afdækning af risici på konkrete opgaver præsenteres
   
 • Konkrete risici fra virksomheden anvendes til praktisk afprøvning i gruppe arbejde
   
 • Oplæg til hjemmeopgave, hvor opgave baseret risikovurdering skal foretages.

Indhold workshop 2:

 • Fremlæggelse af hjemmeopgaver
   
 • Drøftelse af, hvad I er lykkedes med og mulige udfordringer som skal
  håndteres.
   
 • Plan for hvordan risikomodellen udbredes til alle medarbejderne
   
 • Vurdering af hvordan sikkerhedsbarriererne kan styrkes yderligere
  Eks. runderinge