Pakke 5 - Instruktion og træning

Optimer jeres instruktion – hvordan opnåsbedste læring?

Omfang: 2 workshop á 4 timer

Målgruppe: Alle ledere / ArbejdsMiljøOrganisationen (maks. 20 personer)

Målet med de 2 workshops: er at optimere instruktion og træning så man kender risiciene i arbejdet

Forberedelse: Indledningsvis vil der være en forventningsafstemning i forhold til programmets indhold.

Indhold workshop 1:

 • Velkomst ved direktøren - Hvorfor vil vi det?
   
 • Krav i lovgivningen ift. oplæring og tilsyn
   
 • Hvordan opnås den bedste læring?
   
 • Gennemgang af virksomhedens måde at gøre på i dag og fokus på optimering
   
 • Hjemmeopgave udarbejdes ud fra refleksioner af forbedringspotentialet – præsenteres på Workshop 2

Indhold workshop 2:

 • Fremlæggelse af hjemmeopgaver
   
 • Drøftelse af, hvad I er lykkedes med og mulige udfordringer som skal
  håndteres.
   
 • Plan for hvordan rekruttering, instruktion og træning anvendes
  fremadrettet