Pakke 6 - Ulykker og nærved ulykker

Sådan skaber vi læring! Få det maksimale ud af ulykkesanalysen og forudse situationen før det går galt!

Omfang: 2 workshop á 4 timer

Målgruppe: Alle ledere / ArbejdsMiljøOrganisationen (maks. 20 personer)

Målet med de 2 workshops: er at lære at analysere ulykker, identificere nærved ulykker effektivt

Forberedelse: Indledningsvis vil der være en forventningsafstemning i forhold til programmets indhold.

Indhold workshop 1:

 • Velkomst ved direktøren - Hvorfor vil vi det?
   
 • Rammesætning - ser vi det samme - med billeder, statistikker og økonomi
   
 • Krav i lovgivningen ift. ulykker og nærved ulykker
   
 • Lær at analysere ulykker og fang nærved ulykker
   
 • Gennemgang af virksomhedens måde at gøre det på i dag og fokus på optimering
   
 • Hjemmeopgave udarbejdes ud fra refleksioner af forbedringspotentialet – præsenteres på Workshop 2

Indhold workshop 2:

 • Fremlæggelse af hjemmeopgaver
   
 • Drøftelse af, hvad I er lykkedes med og mulige udfordringer som skal
  håndteres.
   
 • Hvordan skaber I leading indicators – som der kan styres efter?