Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Alectia gennemført projekt om ændring af sikkerhedskulturen ved intern færdsel i kødforædlingsindustrien.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en drejebog som indeholder en køreplan for, hvordan virksomheder inden for kødindustrien kan arbejde systematisk med ændring af adfærd, der gør den interne færdsel sikker.

Udskriv forsiden Word eller PDF og fanebladsoversigten Word eller PDF til drejebogen.


Klik på nedenstående faneblade for at downloade materialet til drejebogen:

Indledning. Hent som Word eller PDF
Introduktion til drejebog. Hent som Word eller PDF

Indledning. Hent som Word eller PDF
Introduktion til drejebog. Hent som Word eller PDF

Fysisk sikring af den interne færdsel. Hent som Word eller PDF
Katalog over løsninger. Hent som Word eller PDF
Katalog over signalfarver, skiltninger og piktogrammer. Hent som Word eller PDF 
Leverandørliste. Hent som Word eller PDF
Pixi-bog som hæfte. Hent som Word eller PDF

Indledning. Hent som Word eller PDF
Introduktion til drejebog. Hent som Word eller PDF

Indledning. Hent som Word eller PDF
Introduktion til drejebog. Hent som Word eller PDF

Fysisk sikring af den interne færdsel. Hent som Word eller PDF
Katalog over løsninger. Hent som Word eller PDF
Katalog over signalfarver, skiltninger og piktogrammer. Hent som Word eller PDF 
Leverandørliste. Hent som Word eller PDF
Pixi-bog som hæfte. Hent som Word eller PDF

Gående færdsel. Hent som Word eller PDF
Hajtand. Hent som Word eller PDF
Små hajtænder. Hent som Word eller PDF
Truckkørsel. Hent som Word eller PDF
Venstre fod. Hent som PDF
Højre fod. Hent som PDF

Færdselspolitik og færdselsregler. Hent som Word eller PDF
KAU-folder om trucks og truckkørsel. Hent som Word eller PDF
Klippekort. Hent som Word eller PDF
Tjekliste - færdselsregler. Hent som Word eller PDF

Adfærd - intern færdsel. Hent som Word eller PDF

Seminar for ledelse og arbejdsmiljøudvalg. Hent som Word eller PDF
Seminar for ledelse og arbejdsmiljøudvalg. Hent som Power Point eller PDF

Uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen. Hent som Word eller PDF
Uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen. Hent som Power Point eller PDF

Før- og eftermålinger af indsatsperioden. Hent som Word eller PDF
Spørgeskema til kampagne. Hent som Word eller PDF

Indsatsperiode. Hent som Word eller PDF
Checkliste - sikkerhedsgennemgang. Hent som Word eller PDF
Intern undersøgelse af tilløb til ulykke. Hent som Word eller PDF
Skema til registrering af materielle skader. Hent som Word eller PDF

Ideer til mikrobølger. Hent som Word eller PDF

Casevirksomhedernes historie. Hent som Word eller PDF

Hent mere viden. Hent som Word eller PDF