Samarbejde og mødeform
1. Vi er gode til at samarbejde ude i virksomheden
2. Vi tager godt imod ideer fra medarbejderne
3. Vi er velforberedte til vores møder
4. Vi sikrer at alle relevante synspunkter kommer til orde på vores møder
5. Vi viser respekt for hinandens synspunkter i sikkerhedsgruppen
6. Vi udvikler os løbende indenfor sikkerhedsarbejdet
7. Vores indsats står mål med resultaterne
8. Vi holder vores aftaler
9. Vi er gode til at løse eventuelle konflikter
10. Vi støtter hinanden og tager fælles ansvar i sikkerhedsgruppen

 

Begrundelse for smiley Forslag til forbedring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.