Synlighed og indflydelse
1. Vi er synlig ude i afdelingerne
2. Vores kollegaer ved hvad vi laver og hvorfor
3. Vi tages narturligt med på råd indenfor arbejdsmiljø
4. Vi er gode til at informere om ændringer og nye tiltag
5. Vi er gode til selv at sætte arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen
6. Vi er gode til at søge indflydelse
7. Vi har god indflydelse på sikkerhed og arbejdsmiljøet i afdelingen
8. Vi har ledelsens opbakning
9. Vi har vores kollegaers opbakning
10. Vi inddrages i nye projekter og ændringer i afdelingen

 

Begrundelse for smiley Forslag til forbedring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.