Udgivelse

Traktorfører

- Færdselsregler og arbejdsmiljø 05
Det er vigtigt, at alle traktorførere kender og følger de anvisningern, der gælder for kørsel på mark og vej og ved, hvordan man kan undgå traktorulykker.

Denne pjece omtaler nogle af de vigtigtse sikkerhedsregler, som traktorførere ofte overtræder til stor fare for sig selv og andre.

Pjecen er udgivet i samarbejde med Landskontoret for Bygninger og Maskiner og Rådet for Større Færdselssikkerhed samt Færdselsstyrelse. 40 sider. 2004.

Downloades her.

Se også pjecerne fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker, hvor de har analyseret:

Varebilsulykker

Traktorulykker