Udgivelse

Traktorfører

-færdselsregler og arbejdsmiljø 05
Sikkerheden ved kørsel på markerne er også vigtig. Det er derfor vigtigt, at alle traktorførere kender og følger de anvisningern, der gælder for kørsel på mark og vej og ved, hvordan man kan undgå traktorulykker. Pjecen omtaler nogle af de vigtigtse sikkerhedsregler, som nogle traktorførere ofte overtræder til stor fare for sig selv og andre. Udgivet i samarbejde med Landskontoret for Bygninger og Maskiner og Rådet for Større Færdselssikkerhed samt Færdselsstyrelse. 40 sider. 2004. Downloades her.