Fra den 1. juli 202 bliver det nemmere af anmelde arbejdsulykker.

Fra den 1. juli 2022 bliver det nemmere som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker til tiden
 
Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.
 
Nye anmelderegler fra den 1. juli 2022
Anmeldes til Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:
Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. 
Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.
 
Anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:
Arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende, følger efter arbejdsskadesikringsloven (sekundært anmeldekriterium).
Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.
 
Harmonisering af reglerne for anmeldelse af arbejdsskader
Der har indtil 1. juli 2022 været to forskellige regelsæt for anmeldelse af arbejdsulykker i arbejdsmiljøloven og i arbejdsskadesikringsloven. Det ændres med to nye anmeldebekendtgørelser pr. 1. juli 2022, hvor kriterier og frister for anmeldelse af arbejdsulykker harmoniseres efter de to regelsæt, så det bliver lettere for arbejdsgiverne at forstå deres anmeldepligt.
 
Nye anmeldekriterier efter 1. juli 2022
En arbejdsulykke skal anmeldes efter både arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven, hvis den har medført fravær (arbejdsudygtighed) fra det sædvanlige arbejde ud over skadesdatoen. Det svarer til, hvad der gælder i dag for anmeldelse af arbejdsulykker efter arbejdsmiljøloven.
Hvis en arbejdsulykke ikke har medført fravær – men det alligevel forventes, at der skal betales erstatning eller godtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven, skal arbejdsulykken fortsat anmeldes efter arbejdsskadesikrings¬loven. 
 
Ny anmeldefrist efter 1. juli 2022
Fra 1. juli 2022 har arbejdsgiveren 14 dage til at anmelde en arbejdsulykke efter første fraværsdag. 
Tilskadekomne eller dennes repræsentanter har fortsat 1 år efter ulykkesdagen til at anmelde sin arbejdsulykke efter arbejdsskadesikringsloven.