Inddrag medarbejderne i at forebygge coronasmitte

Gode råd til at inddrage medarbejderne

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren samarbejder med medarbejderne og AMO om at forebvgge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

Arbejdstilsynet har udarbejdet et informationsmateriale, der giver arbejdspladserne gode råd om, hvordan de kan inddrage medarbejderne og AMO i arbejdet med at at forebvgge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

1. Hav en åben dialog
Tal åbent om problemer og usikkerhed i forbindelse med at forebygge coronasmitte. Det er en ny situation for både ledere og medarbejdere, og I kan nå de bedste løsninger, hvis I taler åbent sammen.

2. Gå systematisk frem
Sæt jer ind i og tag udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Afdæk jeres processer og arbejdsopgaver: Hvor kan I iværksætte tiltag, der kan håndtere coronarelaterede problematikker.

3. Få et fælles ejerskab
Tag fat på de opgaver og problemer, som er relevante på arbejdspladsen, og inddrag medarbejderne aktivt i at finde den rigtige løsning. De bedste løsninger er dem, som alle på arbejdspladsen føler et ejerskab for.

4. Husk at informere
Informer og involver medarbejderne. Det kan ske gennem opslag, e-mails og interne nyhedsbreve samt ved personalemøder osv. Giv medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og vær åben over for deres input.

Find informationsmaterialet på Arbejdstilsynets hjemmeside