Gravides arbejdsmiljø

Gravide og ammendes må ikke udsættes for påvirkninger fra produkter der indeholder sundhedsskadelige stoffer. Det skal vurderes om der er risiko for negativ indvirkning på graviditeten/amningen. Arbejdsgiveren har pligt til at træffe en række foranstaltninger i form af tekniske hjælpemidler, arbejdets tilrettelæggelse, omplacering etc.
Læs mere i "Fakta om gravide" på dansk og engelsk.