Håndter døde dyr korrekt

Nyt undervisningsmateriale fra Daka hjælper landmanden med at klæde sine medarbejdere bedst muligt på til at håndtere døde dyr på bedriften.

Materialet består af 3 diasshow med hvert sit tema, optimal håndtering, god brug af PIGUP&KO appen og De døde dyrs værdi. Derudover er der også lavet videoer hvor Daka gennemgår temaerne, som både kan bruges efter landmanden selv har gennemgået materialet, eller udsendes selvstændigt til medarbejderne. Materialet understøttes af et skriftligt baggrundsmateriale og en plakat, til ophængning ude på gården.

”Materialet forholder sig til dagligdagen ude på bedriften og visualisere opgaverne omkring håndtering af det døde dyr, det hjælper til at afklare nogle af de spørgsmål mine medarbejdere, men også jeg som landmand, har til håndtering af de døde dyr. Derfor er det også en god lejlighed til at få talt om arbejdsgange og genopfrisket de vigtigste dele af håndteringen af de døde dyr” forklarer Allan B. V. Pedersen der er med i Dakas landmandsforum, og har været med til at teste undervisningsmaterialet.

”Materialet er en idé, der udspringer af de input, som vi har modtaget direkte fra landmændene i forummet. Undervisningsmaterialet er et værktøj, der kan sikre en mere ensartet indsats, og som nemt kan genbruges, når der kommer nye medarbejdere. Håndteres de døde dyr korrekt, er det med til at forbedre landbrugets image, øge niveauet af genanvendelse og bidrage til den veterinære sikkerhed på tværs af bedrifter” forklarer Kommunikations- og Marketingchef i Daka Søren Mohr Jensen.
 

Pressemeddelse

Undervisningsmateriale