Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

11. november 2021

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøprisen 2022

Så er det nu – indstil din arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisen 2022
Har I ydet en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads? Lad andre få muligheden for at blive inspireret af jeres gode arbejde og indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2022.

Arbejdsmiljøindsatser rettes mod særlige udfordringer i forskellige brancher, og derfor uddeles prisen i fire kategorier: Muskel- og skeletbesvær, Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø samt Kemi og vådt arbejde, der er en ny kategori ved denne uddeling.

Formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage opfordrer alle arbejdspladser, der har samarbejdet om at skabe et bedre arbejdsmiljø, til at indstille sig til prisen.

”Mange arbejdspladser yder en mærkbar indsats for at skabe sunde og sikre rammer i arbejdsmiljøet. Det er disse succesfulde indsatser og det gode samarbejde om arbejdsmiljøet, som Arbejdsmiljøprisen 2022 gerne vil have frem i lyset,” siger Cristina Lage.

”Med den nye kategori i Kemi og vådt arbejde ønsker Arbejdsmiljørådet at fremhæve positive forandringer på arbejdspladser, der for eksempel mindsker medarbejdernes udsættelse for kemi eller sørger for alternativer til hyppig håndvask. Vi vil hædre de initiativer, som gør en positiv forskel, og jeg ser frem til at modtage indstillingerne,” siger formanden.

Deadline for at indstille arbejdspladser til Arbejdsmiljøprisen er 1. februar 2022.

Læs mere om de fire kategorier og indstil jer på www.arbejdsmiljoeprisen.dk/indstillinger-og-kriterier

test

n j<gkjbjd<b.kj<

læs her

jjjiiojoi

Bekendtgørelse om indretning af skurvogne

Følgende ændringer i bekendtgørelse nr. 779 af 28. maj 2020 om skurvogne træder i kraft pr. 1. juli 2021

  • brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør
  • toiletrum skal være aflåselige
  • der skal være køleskab i spiserum
  • arbejdstøj skal kunne tørres i tørreskab

Ændringerne er opdateret i BAU Jord til Bords Sikkerhedshåndbøger.

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.