Læs en web-version
BFA Jord Til Bord

18. juni 2020

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Ny coronavirus er ikke luftbåren, men smitter gennem dråbe- og kontaktsmitte

Task Force for de grønne erhverv har udarbejdet to faktaark om smittespredning.

Faktaarket om dråbesmitte omhandler smitte fra person til person via små dråber fra luftvejene, der spredes via hoste og nys.

Faktaarket om kontaktsmitte omhandler smitte der sker via overflader med virus på, som man rører ved, og derefter rører sig i næse, øjne og mund. 

I begge faktaark finder I gode råd om hvordan risikoen for smitte kan begrænses. Til faktaarkene er udarbejdet et idekatalog med eksempler på konkrete løsninger til forebyggelse af smitte i de grønne brancher.

Hvis I har fundet en god løsning på, at begrænse smittespredning og som andre kan få glæde af, kan I kontakt en af repræsentanterne for Task Force (se faktaark forside), eller sende en mail til info@baujordtilbord.dk. 

www.bfajordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for arbejdsmiljø
for transport, service-turisme og jord til bord.