Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

1. juli 2020

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Unges arbejde

Sommerferien står for døren og mange unge mennesker søger ud i fritidsjobs for at tjene en ekstra skilling. Det kan også være en rigtig god måde for unge mennesker at få lidt erfaring fra det ”virkelige arbejdsliv”.

Men husk, at der er særlige regler i arbejdsmiljøloven for beskæftigelse af unge under 18 år. Generelt gælder:

  • Det er forbudt at beskæftige unge under 13 år
  • Unge 13 og 14-årige må udføre ”lette arbejdsopgaver” som f.eks. lettere pasningsopgaver af dyr, lettere rengøring og oprydning, lugning, bær- og frugtplukning mv.
  • Unge under 18 år må generelt ikke beskæftige sig med farlige maskiner, farlige tekniske hjælpemidler eller farlige stoffer og materialer.
    • Eksempler på farlige hjælpemidler og maskiner kan være buskryddere, havefræsere, halmpressere, eller arbejde med til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring mv.
    • Eksempler på farlige stoffer og materialer kan være stoffer mærket ”akut giftig”, ”ætsende” eller ”alvorlig sundhedsfare” mv.
  • Det skal undgås, at unge løfter eller bærer byrder, der vejer over 12 kg. Under særlige omstændigheder og hvis arbejdet foregår under ergonomisk rigtige forhold, må unge i enkelte tilfælde løfte tungere byrder, men max. 25 kg.

Traktorkørsel

I forhold til unges arbejde i landbruget er der særlige regler for traktorkørsel:

ALDER

Unge, som er medlemmer af arbejdsgiverens familie og hører til husstan­den og hvor der ikke er andre ansatte

Alle andre unge

UNDER 15 ÅR

Traktorkørsel ikke tilladt

Traktorkørsel ikke tilladt

15-ÅRIGE

Traktorkørsel tilladt udenfor vej med offentlig færdsel (f.eks. marken)

Traktorkørsel ikke tilladt

16 og 17-ÅRIGE

Traktorkørsel tilladt udenfor vej med offentlig færdsel

Traktorkørsel tilladt på vej med offentlig færdsel, hvis man har traktorkørekort

Traktorkørsel tilladt uden­for og på vej med offentlig færdsel, hvis man har trak­torkørekort

 

 

Instruktion

Det er særlig vigtigt at huske kravet om grundig instruktion og vejledning til unge. De har i forvejen ikke erfaring med arbejdsopgaverne eller de kan være helt ”nye” på arbejdsmarkedet og derfor være i risiko for at få arbejdsskader.

Arbejdstidsregler

Der er særlige arbejdstidsregler for unge afhængig af deres alder og om de arbejder på skoledage og i ferier.

Se mere om arbejdstid og arbejdsopgaver for unge i branchevejledningen ”Unges arbejde i jordbruget” her:

http://baujordtilbord.dk/materialer/boern-og-unges-arbejde-i-jordbruget

eller

Branchevejledning om Unges arbejde i butikker:

http://bfahandel.dk/Files/Filer/BARhandel/pdf/screen_branchevejl_nyt_ungfoto.pdf

Eller kontakt GLS-A på telefon 8740 3400.

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.