Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

25. august 2020

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Covid-19 kan smitte fra mink til menneske

I mindst et tilfælde, vurderer en forskningsgruppe fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut, at der er sket smitte fra mink til menneske.

Det betyder blandt andet, at ejerne af minkfarme, skal udarbejde detaljerede planer for smittebeskyttelse, hvoraf det fremgår, at medarbejderne blandt andet skal bruge maske ved håndtering af mink, at man skal begrænse antallet af personer med adgang til staldene, og at man skal undgå at medbringe unødvendige genstande som telefoner og værktøj til stalden.

Hvis der er konstateret smitte på en farm, skal man desuden bruge åndedrætsværn i form af en FFP3-maske og tætsluttende briller, og man skal vaske arbejdstøjet ved minimum 60 grader og gå i bad efter endt arbejde.

Se mere om Covid-19 og mink på www.baujordtilbord.dk her!

Husk følgende inden du forlader farmen – også ved pauser

  • Rengør fodtøj!
  • Tag arbejdstøjet af!
  • Vask hænder grundigt med varmt vand og sæbe.
  • Tør hænderne i et papirhåndklæde! De skal være helt tørre!
  • Desinficer derefter hænderne med håndsprit ved at gnide hænderne i mindst 30 sek.
  • Tag altid et bad på din arbejdsplads efter endt arbejdsdag.
  • Skift til rent tøj, som er holdt adskilt fra arbejdstøjet, så det ikke "forurenes"!
  • Undgå at bringe ting ind og ud af farmen, bl.a. mobiltelefon og værktøj. Hvis dette ikke kan undgås, bør det desinficeres inden du går ud.
  • Vask tøjet ved min. 60 grader på arbejdsstedet – undgå at blande urent tøj med rent.
  • Brug hånddesinfektion umiddelbart efter at du har rørt ved arbejdstøjet

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.