Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

19. november 2020

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Udenlandsk arbejdskraft med fælles bolig

Når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for tilrejsende arbejdskraft, er der en række forhold, som skal være opfyldt for at forebygge smittespredning med ny coronavirus.

Læs mere

Tilsyn hos virksomheder med vandrende arbejdstagere

Arbejdstilsynet vil den kommende tid gennemføre målrettede tilsyn for at forebygge coronasmitte på landets byggepladser, landbrug, skovbrug, restauranter og slagterier.

Læs mere

OKNygaard indgår i forskningssamarbejde om sikkert arbejdsmiljø

OKNygaard deltager i et forskningssamarbejde med Arbejdsmedicinsk klinik i Herning om at kortlægge de udfordringer der findes i praksis med arbejdsmiljølovgivningen inden for anlægsgartnerbranchen. 

Læs mere

Landmand - Pas På Kroppen!

Overbelastning af kroppen er den hyppigste årsag til nedslidning i landbruget, hvor der sker mange tunge løft og samme bevægelse gentages igen og igen. 

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du en række materialer med råd om hvordan du skåner ryggen bedst.

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.