Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

15. januar 2021

Nyhedsbrev

Fokus på udenlandsk arbejdskraft i en corona-tid

Inklusion i forhold til smittespredning. Det er vigtigt, at arbejdsgivere er opmærksomme på, om de udenlandske medarbejdere følger sig inkluderet i tiltag for at forhindre smittespredning.

Gennemgå materialer med informationer om smittespredning. Det er ikke nok at sætte skriftlige informationer om smittespredning op. Gennemgå også gerne materialet med alle medarbejdere (på tværs af nationaliteter). Eventuelt kan virksomheden (i henhold til gældende regler) udarbejde et regelsæt for virksomhedens medarbejdere i forhold til smittespredning. På den måde har medarbejderne ét regelsæt, som de skal forholde sig til. Mange får også informationer via de sociale medier, så det kan måske være en god ide at samle de regler/vejledninger, der gælder for den respektive virksomhed.

Det sociale liv for udenlandsk arbejdskraft på landet. En del landbrugsmedarbejdere fra udlandet bor ved eller på det landbrug, hvor de arbejder. Hvis de i høj grad er afskåret fra socialt samvær med andre i fritiden, kan de givetvis været ret isolerede (særligt hvis de bor alene), og det er formentlig en god ide at være opmærksom på dette. Fx kunne arbejdsgiver facilitere nogle online-møder mellem medarbejderne; arrangere online danskundervisning; give økonomisk tilskud til andre former for online undervisning (fx tegning, spil eller lignende); eller arrangere fisketure i fritiden, hvor man kan være sammen på afstand. Mange af disse medarbejdere er ofte socialt aktive i fritiden. Og selvom de måske selv finde på nogle af ovenstående aktiviteter, kan arbejdsgiveren nok med fordel være opmærksom på dette og yde støtte.

Bevare gejsten ved arbejdet. En del medarbejdere fra udlandet har ikke haft mulighed for at besøge deres familier i hjemlandet eller måske tilbringe ret megen tid sammen med venner. Ofte er arbejdet i sig selv ikke en motivationsfaktor for at arbejde i Danmark; det er det, som de har mulighed for at gøre med lønnen fra arbejdet, som er motiverende. Hvis de i Danmark på grund af corona kun har arbejdet i løbet af dagen, er det vigtigt at vedligeholde en eller anden form for gejst ved selve arbejdet.

Vær et godt eksempel. Alle virksomhedens medarbejdere – danske såvel som udenlandsk arbejdskraft – skal være med til at forhindre smittespredning. Det er derfor vigtigt, at særligt ledere er et godt eksempel på smittebegrænsning og går foran med dette.

Se flere forslag her.

 

Gode link til mere information om Corona

BAU Jord til Bords materialer på andre sprog: http://baujordtilbord.dk/brancher/choose-language 

Arbejdstilsynet: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/

GLS-A: https://www.gls-a.dk/begraensning-af-coronasmitte-paa-arbejdspladserne/

3F: https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus

SEGES / LANDBRUGSINFO: https://www.landbrugsinfo.dk/public/4/b/e/seges_coronavirus_fakta_gode_rad

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

samt

Ny Covid-19 Task Force og deres tiltag mod smittespredning af Covid-19 på arbejdspladser

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.