Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

25. februar 2019

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Arbejdsmiljø i svinestalde

Vejledningen ”Arbejdsmiljø i svinestalde” er opdateret og har fået tilføjet et nyt afsnit der omhandler ”Udlevering af dyr til slagteri og eksport”.

I det nye afsnit finder man bl.a. gode råd til indretning af udleveringsrummet og drivveje der kan medvirke til at man undgår skræmte dyr.

Læs mere

Udbringning af gylle

Vis hensyn på landevejen i forbindelse med markarbejde.


Der må køres med landbrugsmaskiner på de fleste veje. Men hvis der er risiko for at der spildes på vejen, skal der advares med skilte og ryddes op, når arbejdet er færdigt.


Læs mere på vores hjemmeside, hvor man finder gode råd, der kan tages med i marken – for egen og omgivelsernes skyld.

Læs mere

Pas På Kroppen

- den skal holde hele livet!

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et værktøj med 4 øvelser, der styrker musklerne omkring rygsøjlen og forbedre musklernes reflekser og koordinationsevne. 
Se også BAU Jord til Bords www.paspåkroppen.dk.

Læs mere

Når det kommer til sikkerhed

Der sker hvert år alt for mange ulykker inden for det grønne område som har fatale konsekvenser. Mange ulykker kunne være undgået hvis der var givet den korrekte instruktion til arbjedsopgaven.

 

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man finder en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2019, samt hvad man kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

 

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.