Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

11. februar 2021

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Ny pulje giver 105 mio. kr. til at forebygge nedslidning i små virksomheder

Fra slutningen af marts 2021 får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne.

Puljen er på 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023.

Virksomhederne kan bl.a. søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.

Arbejdstilsynet administrerer puljen, der åbner for ansøgninger i slutningen af marts 2021. På Arbejdstilsynets hjemmeside vil der inden da blive oprettet temasider, hvor man vil kunne læse nærmere om ordningen, om hvor og hvordan man ansøger, og hvilke krav der stilles til gennemførelse af projekter, aflæggelse af regnskab, afrapportering m.m.

Virksomheder med max. 50 ansatte kan søge.

Se hele pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet

HER

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.