Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

8. marts 2021

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Undgå skader ved fritrækning

Lige nu, er der våde og mudrede marker og det øger risikoen for, at traktorer og andre maskiner kører fast og skal trækkes fri.

Gode råd om fritrækning af maskiner

  • Planlæg markarbejdet inden I går i gang.

  • Informer medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de kører fast.

  • Overvej om I har det rette udstyr, eller om opgaven skal overlades til professionelle.

  • Sørg for at personen der skal udføre opgaven, er sikret ved at stå ved siden af spillet, bag et gitterhegn eller sidder inde i førerhuset bag et gitternet eller sikkerhedsglas.

  • Brug godkendt udstyr, der er mærket med, hvor meget det kan trække - aldrig fibertov eller elastiktov. Udstyret skal være rent og tørt og tjeks minimum en gang om året.

  • Sæt aldrig kæder og tov sammen. Hvis kæden springer, vil tovets fleksibilitet få resterne til at flyve gennem luften.

  • Træk kun med dele af traktoren, der er beregnet til det. Træk langsomt og undgå pludselige ryk.

Læs mere på Arbejdstilsynet om ”Gode råd til fritrækning”. 

Oplev en dokumentarhistorie i lyd der handler om en almindelig hverdagssituation indenfor landbrug og skovbrug i forbindelse med FRITRÆKNING. De personer der fortæller historien har selv oplevet og været tæt på den begivenhed som skildres. 

Læs mere  om Skovspil og wirer i Sikkerhedshåndbog for Skovbruget side 116 her.

Der udbydes AMU-kurser i "Fritrækning af fastkørte maskiner i landbruget" som henvender sig til personale i landbruget og på maskinstationer. Se fx her.

Udarbejd en misbrugspolitik på arbejdspladsen

Der findes ikke en egentlig lov om misbrug af alkohol, medicin og andre narkotiske stoffer på arbejdspladsen. Færdselsloven sætter dog en grænse for hvor meget alkohol man må have drukket når man kører bil.

Det er ledelsen der har det overordnede ansvar for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det er derfor også ledelsens ansvar at en medarbejder med misbrugsproblem ikke gør skade på andre, eller andres ting pga. misbrug.

Læs mere

Nye skærpede krav til test

Der er indført nye skærpede krav til test af tilrejsende, som kommer til Danmark for at arbejde. De ny krav indebærer, at arbejdsgivere for tilrejsende arbejdskraft skal sørge for, at disse ansatte PCR-testes for covid-19 efter indrejse til Danmark. 

Personer skal gå i selvisolation, hvis de er smittede, hvis de får symptomer på COVID-19 eller har været i tæt kontakt med en smittet person. Arbejdsgiveren skal sikre, at der er mulighed for selvisolation af den enkelte medarbejder, hvis dennes bolig stilles til rådighed af arbejdsgiveren.

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.