Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

15. april 2021

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Lær din landbrugselev at drive kvæg – og forebyg alvorlige ulykker

Arbejdstilsynet igangsætter en ny informationskampagne, der skal udbrede viden om, hvordan man som landmand kan forebygge ulykker med kvæg ved at sikre grundig oplæring af sine landbrugselever. 

Arbejdstilsynet vil på tilsynsbesøg have særligt fokus på de unge i landbrug, hvor der er kvæg.

Læs mere

ADR-uddannelsesbevis ved transport af farligt gods

Hvis der transporteres farligt gods ad offentlig vej, er der en række regler der skal overholdes - og som har indflydelse på, om der kræves et ADR-uddannelsesbevis.

Læs mere

Kompetencepåbud erstatter rådgivningspåbud

Hvis Arbejdstilsynet fremover giver en virksomhed et påbud om at løse et eller flere arbejdsmiljøproblemer, kan den sammen med påbuddene også få et kompetencepåbud.

Læs mere

Piktogrammer til mærkning af kemiske produkter

Hver dag bruges der kemiske produkter på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du lærer piktogrammerne at kende og deres betydning.

I det vedhæftede faktaark finder du forklaring for ni farepiktogrammer. 

Læs mere

Napo i Pas på: kemikalier!

Napo er hovedperson i en række film, der har til formål at vejlede om sikkerhed og sundhed på en sjov måde.

Filmen handler om kemikalier på arbejdspladsen - og hvor galt det kan gå.

Se filmen

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.