Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

28. juni 2021

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Guide til oprettelse af arbejdsmiljøorganisation

Arbejdstilsynets har udviklet en guide til virksomheder med 10-34 ansatte, der første gang, skal etablere en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) .

Guiden tager ca. 10 minutter og når guiden er gennemført, har I en AMO og er klar til at holde det første møde.

AMO består typisk af 3 personer:

En arbejdsgiver, der er formand
En arbejdsleder, der er udpeget af arbejdsgiveren
En arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af skurvogne

Følgende ændringer i bekendtgørelse nr. 779 af 28. maj 2020 om skurvogne træder i kraft pr. 1. juli 2021

  • brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør
  • toiletrum skal være aflåselige
  • der skal være køleskab i spiserum
  • arbejdstøj skal kunne tørres i tørreskab

Ændringerne er opdateret i BAU Jord til Bords Sikkerhedshåndbøger.

Læs mere

Fakta om Gravide

BAU Jord til Bord har udarbejdet et faktaark om gravide på gartnerier og planteskoler.

Faktaarket er også oversat til engelsk og omhandler hvilke foranstaltninger der skal foretages, så negative indvirkninger på graviditeten skal undgås.

Kan de skadelige påvirkninger ikke nedbringes, må gravide ikke arbejde på virksomheden.

Læs mere

Ny ungmedjob.dk

For de fleste unge er det en omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet og de har brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv.

I det danske uddannelsessystem er det obligatorisk at undervise i arbejdsmiljø på de fleste uddannelsestrin - fra folkeskolens mindste klasser til ungdomsuddannelserne. Ungmedjob.dk støtter og inspirerer undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Sitet indeholder over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen med bl.a. en række interaktive dilemmaspil, som på en underholdende måde får de unge til at forholde sig til de problemer, de vil møde i deres arbejdsliv.

Se mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.