Læs en web-version
BFA Jord Til Bord

16. august 2021

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Vejledning om Psykisk Arbejdsmiljø

Vejledning henvender sig til virksomheder med få ansatte eller mindre afdelinger, hvor samarbejdet om bl.a. det psykisk arbejdsmiljø ofte foregår ved direkte kontakt mellem arbejdsgiver og de ansatte. 

Læs mere

Håndbogen om Zoonoser er opdateret

Håndbogens formål er at beskrive risikoen for erhvervssmitte i Danmark for udvalgte zoonoser og at give vejledning om hvordan smitte kan forebygges.

Der er for de fleste zoonoser en meget lille risiko for erhvervssmitte, men hvis man i sit arbejde har omgang med levende eller døde dyr, er der nogle generelle råd i bogen vedrørende forebyggelse og de specielle forholdsregler som gælder, hvis du arbejder i fødevarevirksomheder eller kommer i berøring med spildevand.

Læs mere

www.bfajordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for arbejdsmiljø
for transport, service-turisme og jord til bord.