Læs en web-version
BFA Jord Til Bord

16. august 2021

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Godt tilbage til arbejdet

Hvert år bliver tusindvis af mennesker i Danmark ramt af en arbejdsskade, og desværre vender en del af dem aldrig fuldt ud tilbage til deres job igen. 

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du holder tæt kontakt med din medarbejder, hvis han eller hun er sygemeldt i længere tid. Det kan forkorte sygeperioden. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside og se, hvordan du bærer dig ad.

Læs mere

Mindre virksomheders gode erfaringer

Arbejdstilsynet har fået udarbejdet rapporten "Kvalitativ analyse af mindre virksomheders gode erfaringer med at få medarbejdere tilbage i arbejde efter en arbejdsskade", som giver inspiration til, hvordan man som arbejdsgiver kan hjælpe en medarbejder godt tilbage til jobbet efter en arbejdsskade.

På baggrund af analysen anbefales følgende:

  1. Tag ansvar for tidlig kontakt og indsats
  2. Orienter kollegagruppen tidligt og løbende, så de kan få en støttende funktion
  3. Vis som leder, at du tror på, at din medarbejder kommer tilbage 
  4. Jeres engagement skal gå begge veje
  5. Tal ofte (også om andet end skaden)
  6. Løbende forventningsafstemning 
  7. Hellere tidligere opstart med få opgaver, end senere opstart med mange opgaver

Læs mere

www.bfajordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for arbejdsmiljø
for transport, service-turisme og jord til bord.