Nyhedsbrev 28 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

1. juli 2013

     

Plads til forbedringer i Folkekirken

 

Folkekirkens medarbejdere har det hverken værre eller bedre end andre lønmodtagere. Men man kunne nå længere med en bedre ledelse. Det viser en ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, der bygger på besvarelser fra knapt 5.000 medarbejdere.

Generelt oplever hovedparten, at de har den fornødne viden til at håndtere følelsesmæssige belastninger. Men der er flere ansatte på kirkegårdene end blandt præsterne, der oplever manglende viden og opbakning ved de følelsesmæssige belastninger.

Det overrasker ikke konsulent Kristine Jensen, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, der har været en del af undersøgelsens styregruppe for 3F.
- Præsterne er uddannet til at tackle følelsesmæssige krav. Sådan forholder det sig ikke med "de grønne medarbejdere", som møder de pårørende ved gravstedet. Det kan godt være svære situationer at takle, siger Kristine Jensen.

En usynlig og uprofessionel ledelse er et andet problem, som Folkekirken slås med, og som der er sat ord på i rapporten.

- Det handler meget om, at menighedsrådene ikke er klar over, at de har et personaleansvar, som omfatter alle medarbejdere med undtagelse af præsterne, der er ansat af ministeriet. De er valgt ind, fordi de er interesseret i kirkelige forhold, og derfor mangler de kompetencer om hele det faglige- og overenskomstmæssige system samt de krav, der er i arbejdsmiljøloven, siger Kristine Jensen og tilføjer, at psykisk arbejdsmiljø samtidig er et vanskeligt emne at tale om.

Formand for både Landsforeningen af Menighedsråd og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Inge Lise Pedersen mener, der er en konflikt mellem kravene til en professionel ledelse, og det at menighedsrådene er arbejdsgivere for kirkefunktionærerne.

- De kan ikke være nogen professionel ledelse, fordi de er folkevalgte og derfor per definition ikke er professionelle, siger Inge Lise Pedersen.

Hun forklarer, at mange af kirkens ca. 2000 sogne er for små til, at de kan professionaliseres. En professionalisering forudsætter nemlig en helt anden struktur i Folkekirken, mener hun.

Rapporten indeholder en lang række konkrete anbefalinger, som Folkekirken kan bruge til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. er der fokus på samtale.

- Det er nødvendigt med en fast mødestruktur, hvor man får talt om tingene, inden konflikter eskalerer, siger Kristine Jensen og tilføjer, at anbefalingerne er et godt udgangspunkt for det videre arbejde i bl.a. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Det er planen at afholde en konference om undersøgelsen den 7. oktober 2013.

Undersøgelsen er gennemført for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Styregruppen bestod af medlemmer fra Landsforeningen af Menighedsråd, Ministeriet for Ligestilling og Kirke og de faglige organisationer på området.

Se rapporten og tilhørende bilag.

 
 Husk at evaluere vores materialer!