Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

6. juli 2022

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Ung med job

Sommeren er i gang - så tag godt imod unge i feriejobs!
 

Få styr på reglerne og vær med til at sikre de unge under 18 år en sikker sommer hos jer.

 
Ny hjemmeside om unges arbejdsmiljø – Ungmedjob.dk
 
Hjemmesiden Ungmedjob.dk er en samlet indgang til regler, råd og gode værktøjer om unges arbejdsmiljø. På hjemmesiden er der særlige indgange til de unge selv, til arbejdsgivere, til forældre samt til undervisere.
 
    I afsnittet for unge kan man bl.a. læse om arbejdstider, om hvilke opgaver og            jobs unge må udføre, om hvordan man kommer godt i gang på jobbet samt en              introduktion til, hvad arbejdsmiljø egentlig er.
 
  • I afsnittet for arbejdsgivere kan man bl.a. læse om arbejdsgiverens ansvar                 og opgaver, om god modtagelse og introduktion og om beskyttelse af unge                   mod krænkelser og overgreb. Her er også tjeklister til lederen og et overblik                 over love og regler om unge i job.
 

Her er 3 gode råd til, hvordan du kan give de unge en god start på arbejdsmarkedet:
 

1) Vær et godt forbillede for de unge, da de lærer af det, som du og deres kolleger gør
 
2) Læg en fast plan for oplæring og instruktion den første tid - og sæt tid af til opfølgning.
 
3) Invitér til dialog: Spørg fx de unge, om de har spørgsmål og vær nysgerrig over for deres indtryk af opgaverne på arbejdspladsen.
 
Du kan læse meget mere om god modtagelse af de unge på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

 

Fra den 1. juli 2022 bliver det nemmere som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker til tiden

Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Nye anmelderegler fra den 1. juli 2022
Anmeldes til Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:
• Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. 
• Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.
 
Anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:
• Arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende, følger efter arbejdsskadesikringsloven (sekundært anmeldekriterium).
• Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Læs mere her

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.