Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

4. april 2019

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Krænkende handlinger

Den nye At-vejledning om Krænkende handlinger omhandler mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Læs mere

Brug selen!

Fordi minilæsseren er så ustabil, er det særligt vigtigt, at du bruger sele, når du kører. Selen redder liv, for den forhindrer, at du bliver kastet ud af køretøjet, hvis den vælter.

Læs mere

Unges arbejdsmiljø

Mere end 100.000 unge i Danmark mellem 13 og 17 år har fritidsjob. Derfor har BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø udviklet et nyt undervisningsmateriale til grundskolens ældste elever.

Læs mere

Sikkerhed ved arbejde med gylle

Få mere viden om arbejde med gylle. Vær godt forberedt på arbejdsopgaven og sæt jer ind i hvad I skal gøre hvis det går galt.

 

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.