Nyhedsbrev 30 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

4. september 2013

Større bøder for import og brug af ulovlige sprøjtemidler
 
Kemikalieloven - om opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse - er blevet ændret. Det har bl.a. medført en skærpelse af strafferammen i forbindelse med ulovlig import eller anvendelse af ikke godkendte sprøjtemidler.
 
Man vil kunne miste sprøjtemiddelcertifikatet i en periode og samtidig hermed miste retten til at sprøjte egne marker.
 
Læs mere i pressemeddelelsen i forbindelse med behandling af loven samt Lov om ændring af lov om kemikalier.
 
      
     
Mulighed for tilskud til rådgivning i nedslidningstruede brancher
 
Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få refunderet udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. 
 
Både offentlige og private virksomheder kan søge om refusion for deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning.
 
Refusionen kan som maksimum udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.
 
Virksomheden skal tilhøre en nedslidningstruet branche. For BAR Jord til Bord drejer det sig om ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” og ”Nærings- og nydelsesmidler (mejeri)”. Læs mere på At’s hjemmeside.
 
   
     

Ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forhold til afgørelsesmetode

Beskæftigelsesministeren har ligestillet fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der vil således ikke fremover være nogen særskilt procedure for håndtering af sager om psykisk arbejdsmiljø.
 

Virksomhederne har siden 1. juli 2013 fået påbud, når Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af reglerne om psykisk arbejdsmiljø, ligesom ved overtrædelse af det fysiske arbejdsmiljø.
 

Der afgives fortsat "afgørelser om psykisk arbejdsmiljø" i forhold til overtrædelser, som er konstateret før den 1. juli 2013. Denne reaktionstype lukkes dog helt den 1. oktober 2013. Læs mere på At’s hjemmeside.
 

   
     

Anmeldelse af arbejdsskade ved flåtbid 


I forbindelse med anmeldelse af arbejdsskade, når man er blevet bidt af flåter, skal man være opmærksom på, at dato for flåtbidet skal fremgå af anmeldelsen.

Din læge har pligt til at anmelde flåtbid til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.
 

Læs mere om skovflåt på BAR Jord til Bords hjemmeside.
 

 
   
     

BAR Jord til Bords udgivelser August 2013

 
Kataloget med BAR Jord til Bords arbejdsmiljøudgivelser er blevet opdateret med nye vejledninger, bl.a. ”Arbejdsmiljø i værksteder” og ”Transport og færdsel på landbrug”.
 

Kataloget indeholder information om branchevejledninger, relevante hjemmesider f.eks. om helkropsvibrationer, støj og gravid med job.
 

Kataloget kan downloades via BAR Jord til Bords hjemmeside.
 

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information