Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

27. marts 2023

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Ved natarbejde har ansatte krav på en særlig opmærksomhed ift. helbred, fordi natarbejde ikke må forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed.
Natarbejde har igennem en del år været genstand for forskning i Danmark og i udlandet, og anses som en risikofaktor generelt. 
 
Danmarks Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) anbefaler derfor følgende:
Højst 3 nattevagter i træk
Højst 9 timer ad gangen
Mindst 11 timer mellem to vagter
At gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen
 
Læs mere her

                           

                              

Danmarks mentale sundhedsdag

Danmarks mentale sundhedsdag – 10. oktober 2023


Hvordan har I det på din arbejdsplads?  Får I nogensinde vendt dette og tilhørende spørgsmål i trygge og gode rammer?

Din arbejdsplads kan søge om tilskud på kr. 10.000,- til et arrangement, der handler om mental sundhed!
Mulighederne for hjælp til en god snak er mange, og kan findes på hjemmesiden:

                           www.danmarksmentalesundhedsdag.dk

                                      

Ung med job

Kender du mon ”Ungmedjob.dk”?
 
Det er en super hjemmeside med information og viden om de særlige arbejdsmiljøforhold, som er gældende ved ansættelse af unge mennesker.
 
Formålet er at sikre den bedst mulige indføring af unge mennesker til et sikkert og sundt arbejdsliv.
 
Her findes viden og information om de vigtigste arbejdsmiljøregler, hvilke er målrettede til unge - arbejdsgivere – forældre - undervisere.
 
Her findes også materiale som kan bruges på skolerne og i undervisningen.
- Såvel fra folkeskolens mindste klasser til ungdomsuddannelserne
 
Sitet er let tilgængeligt på www.Ungmedjob.dk
 
 
 

                                             

Folkemøder

Folkemøde 2023?

Det holdes som sædvanligt på Bornholm i Allinge i dagene 15. – 17. juni. www.folkemoedet.dk

 

Ungdommens Folkemøde 2023

finder sted i Valbyparken v/ København den 6. – 7. september. www.ungdommensfolkemoede.dk

Arbejdsmiljøuddannelse - Digitalt

Det er nu muligt at få taget den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse via digitale kurser.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kan fremover erhverve sig den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse virtuelt/digitalt. 

Hvis I er minimum 10 ansatte, så har I også en såkaldt arbejdsmiljøorganisation (AMO) og dermed kan I tage den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse digitalt. 

Ordningen træder i kraft pr. 1. april 2023 og løber som en 3-årig forsøgsmulighed.

Læs mere her

 

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.