Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

4. april 2024

Nyhedsbrev fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdstilsynet gennemfører i 2024 en helhedsorienteret indsats inden for landbrug og skovbrug.

Det betyder, at Arbejdstilsynet kommer til at gennemføre tilsyn på virksomheder inden for branchen, hvor de har særligt fokus på ulykkesforebyggelse inden for 5 områder samt den generelle sikkerhedskultur.
 
Det er derfor en god ide at forberede sig på, at Arbejdstilsynet kan komme forbi.
 
I BAU Jord til Bord har vi udviklet nogle gode råd, som I kan bruge som tjekliste til brug for jeres forberedelse – se tjeklister og gode råd på Arbejdstilsynets indsats inden for landbrug 2024 - BAU Jord Til Bord.
 
Derudover har Arbejdstilsynet udarbejdet en hjemmeside ( - Arbejdstilsynet (at.dk), hvor der henvises til Arbejdstilsynets egne materialer, BAU Jord til Bord-materialer samt andet. 
 
Brug tjeklisterne og de forskellige materialer til at forberede jer og tage snakken i jeres arbejdsmiljøorganisation eller blandt medarbejderne, hvis virksomheden ikke
har en sådan.
 
Tilsynsførende i Arbejdstilsynet vil have et primært fokus på følgende emner:
 
Sikkerhedskultur
Gylle
Fald og færdsel i højden
Klemt og mast ulykker (maskinsikkerhed)
Håndtering af dyr
Håndtering af store emner (som håndtering af bigballer)
 

Se samling af faktaark, hent det samlede materiale HER
 
 
 
www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.