Nyhedsbrev 33 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

24. januar 2014

  
 
 
APVnet til Landbrug, Skovbrug, Anlægsgartneri samt Gartneri og planteskole
 
APVnet
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udviklet et APV værktøj (APVnet), målrettet de fire grønne områder; Landbrug, Skovbrug, Anlægsgartnere samt Gartneri og planteskole. Værktøjet er en stor hjælp ved arbejdet med APV.
 
Under Landbrug kan man vælge Kvæg, Svin, Planter og Maskinstationer, under Skovbrug Store maskiner, Manuelt arbejde og Juletræer og pyntegrønt, under Anlægsgartnere De grå, De grønne og Kirkegårde og under Gartneri og Planteskole Blomster/planter, Grøntsagsproduktion og Planteskole.
 
Tjeklisterne er opbygget omkring de enkelte arbejdsområder. F.eks. er der til arbejdsområder under Landbrug, tjeklister om bl.a. højtryksrensning og gyllehåndtering, under Skovbrug tjeklister om fældnings- og skovningsarbejde og klipning af pyntegrønt, under Anlægsgartnere tjeklister om belægningsarbejde og gasbrænding og under Gartneri og planteskole tjeklister om bekæmpelsesmidler og blomstercontainere.
 
I tjeklisterne skal der svares enten I orden, Problem eller Irrelevant, og der er mulighed for at få yderligere information ved de fleste spørgsmål.
 
Ved arbejde med APVnet, kan du
- udskrive tjeklisterne, tage dem med rundt på virksomheden til udfyldelse i hånden
- udskrive tjeklisterne som grundlag for dialog om APV på møder
- udfylde tjeklisterne elektronisk
- prioritere opgaverne og udarbejde handlingsplaner.
 
Der vil senere blive udbudt undervisning i APVnet. Hvis man er interesseret i at høre nærmere, kan man sende en mail til barjordtilbord@gls-a.dk.
 
APVnet findes frit tilgængelig på www.barjordtilbord.dk, og du får adgang ved at klikke på ikonet for APVnet. Man skal oprette sig med en e-mail. De indtastede informationer kan ikke ses af andre.
 
Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En APV skal indeholde kortlægning, vurdering, prioritering og handlingsplan samt opfølgning herpå. Sygefravær skal inddrages i arbejdet med APV. APV skal udarbejdes sammen med de ansatte, også selvom der er tale om en lille virksomhed uden arbejdsmiljøorganisation. En APV skal ajourføres mindst hvert tredje år eller når der sker ændringer i arbejdets udførelse. Læs mere i At-vejledningen D.1.1. om Arbejdspladsvurdering.
 
 
   
 
 Husk at evaluere vores materialer!