Nyhedsbrev 34 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

7. februar 2014

Forebyggelsespakke til gartneri

 
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse lancerer en forebyggelsespakke til virksomheder inden for gartneri “Dyrk det gode arbejdsmiljø”.
 
Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger kan være en del af dagligdagen for medarbejdere i væksthuse og frilandsgartnerier. Sådan behøver det ikke at være. Det er nu muligt at søge en forebyggelsespakke med løsninger til et bedre arbejdsmiljø. Forebyggelsespakken indeholder bl.a. et katalog med løsninger, der kan begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Pakken giver også redskaber til bedre kommunikation og instruktion af medarbejdere.
 
I forebyggelsespakken arbejder ledelse og medarbejdere på at undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved at udvælge og afprøve en til to af de løsninger, som pakkens drejebog beskriver. Pakken er udviklet til væksthuse og frilandsgartnerier, men alle virksomheder i branchen “Landbrug, skovbrug og fiskeri” kan søge.

Læs mere om pakken her og download folder og drejebog.

   
     
Ændrede arbejdsgange kan nedsætte koncentrationen af luftbårne partikler i drivhuse
 
Gartneriarbejdere i væksthusgartnerier bliver udsat for bioaerosoler i arbejdsmiljøet. Bioaerosoler er mikroorganismer og stoffer, som bliver frigivet til luften fra planter. De består blandt andet af: svampe, bakterier, β-glucan, som er et stof fra svampe og pollen samt endotoksiner, der er giftstoffer, som visse bakterier danner.
 
Indånder man for høje koncentrationer af disse bioaerosoler i arbejdsmiljøet, kan det medføre betændelseslignende tilstande i luftvejene, og der er risiko for, at man udvikler luftvejsallergi og/eller astma. Dette er dokumenteret i tidligere undersøgelser.
 
Ændrede arbejdsgange i drivhuset kan imidlertid nedsætte mængden af bioaerosoler i luften markant. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Læs mere på NFA's hjemmeside.
      
     
Syn af sprøjteudstyr
 

Den 1. januar 2014 trådte Miljøministeriets bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr i kraft (Pesticidsprøjtebekendtgørelsen). Bekendtgørelsen beskriver reglerne for syn af sprøjteudstyr, tidsfrister, reglerne for godkendelse af synsvirksomhederne og hvordan synet skal gennemføres.

Alle sprøjter skal som hovedregel være synet inden 26. november 2016. Det er ejeren af sprøjteudstyret der er ansvarlig for, at udbringning af pesticider kun sker ved hjælp af sprøjteudstyr, der er godkendt.

Synede sprøjter får påsat et klistermærke med oplysning om næste dato for syn.

Miljøministeriet har til bekendtgørelsen udgivet ”Vejledning om syn af sprøjter - Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider – Januar 2014”.

 
     

 

Hvis uheldet er ude!
 
Skulle du være så uheldig at komme til skade, mens du er i lære eller i praktik, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.
 
3F har udgivet folderen ”Hvis uheldet er ude!”, hvor du kan finde gode råd og svar på, hvad du skal gøre, når du pådrager dig en arbejdsskade.
 
Hvad er en arbejdsskade/arbejdsulykke? Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes? Og hvem skal anmelde ulykken? Det er nogle af de spørgsmål, du finder svar på i folderen, som henvender sig direkte til lærlinge, men som også kan bruges på skolerne i undervisningen.

Folderen kan bestilles i 3F’s bestillingssystem på varenummer 6020 eller downloades på BAR Jord til Bords hjemmeside www.barjordtilbord.dk under Jordbruget/Udgivelser.

   
     
 
 Husk at evaluere vores materialer!
   

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information