Nyhedsbrev 37 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

6. maj 2014


Sikkerhedshåndbøger

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord har opdateret sikkerhedshåndbøgerne for Landbrug og Maskinstationer, Skovbruget, Anlægsgartnere samt Gartnerier og planteskoler.

Håndbøgerne er brancherettede opslagsbøger, der omhandler de arbejdsmiljømæssige regler der er gældende ved arbejde indenfor områderne. Bøgerne indeholder bl.a. arbejde med maskiner og værktøj, kemiske stoffer og brug af værnemidler mv.

Download den seneste udgave af:

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget

Sikkerhedshåndbog for Anlægsgartnere

Sikkerhedshåndbog for Gartnerier og planteskoler

Eller gå ind på www.barjordtilbord.dk under Branchevejledninger.

   
 
 
 
Vidste du at...
 
·      hvis en virksomhed får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley, bliver den grønne smiley fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside.
 
·      ved konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige kan virksomheden få et undersøgelsespåbud (§ 21-påbud).
 
·      ved § 21-påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø eller undersøgelse af mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed.
 
·      kun produkter angivet i specifikke EU-direktiver herom skal være CE-mærkede. Derudover har afsnittet om CE-mærkning fået en sproglig opstramning og forenkling.
Husk at evaluere vores materialer!
 

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: http://www.svarbarjordtilbord.dk/

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information.