Læs en web-version
BAU Jord Til Bord

13. maj 2019

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)

Kiggefunktion til APVnet

Det er nu muligt at aktivere en kiggefunktion i APVnet, som giver medarbejder og andre der skal have adgang, mulighed for at se virksomhedens APV. Adgangskoden oprettes når man er logget ind og det viste link og adgangskoden, kan deles.

Man kan til enhver tid deaktivere kiggefunktionen ved at ændre adgangskoden.

Læs mere

Ulykke med flishugger

Fjernelse af fastsiddende emner må kun ske, når maskinen er standset, dvs. trækkraften (f.eks. traktoren) skal være helt  stoppet.

Læs mere

Sikkerhed ved arbejde med gylle

Det kræver stor forsigtighed når man håndterer gylle. Senest kom en medarbejder til skade, da han stod oppe på en gyllevogn og blev dårlig og faldt ned.

Læs mere

www.baujordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.