Nyhedsbrev 41 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

1. september 2014

     

MRSA

MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) er en bakterie (stafylokok), der er modstandsdygtig (resistent) over for behandling med almindelig antibiotika. MRSA kan smitte mennesker, der arbejder med smittede dyr (typisk svin).

Arbejdsgiveren skal, hvis medarbejderne arbejder med dyrebesætninger, der er smittet med MRSA, informere medarbejderne om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet samt om, hvordan de skal forholde sig under arbejdet. Der er ikke krav om, hvordan arbejdsgiveren skal informere medarbejderne, men arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at medarbejderne har forstået instruktionen.

Læs mere om MRSA på Arbejdstilsynets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider.

Læs vejledningen om MRSA 398 i svinebesætninger.

 

     

Forebyggelsespakker – det grønne område

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge forebyggelsespakker gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Forebyggelsespakkerne er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Fonden tilbyder pakker, til de afsatte midler er opbrugt – ingen ansøgningsfrister.

Forebyggelsesfonden har afsat midler til forebyggelsespakke inden for landbruget januar 2015.

Til det grønne område, er der allerede udbudt en forebyggelsespakke til virksomheder inden for Gartneri, men andre virksomheder inden for branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” kan også søge om støtte til denne pakke.
 

     

Kursustilbud om arbejdsmiljø

3F og GLS-A afholder kursus om arbejdsmiljø den 3. - 4. november 2014 for medarbejdere beskæftigede inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugsområdet.

Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan løse nogle af de arbejdsmiljøproblemer, der kan være på arbejdspladsen.


Langt de fleste arbejdsmiljøproblemer løses bedst i samarbejde med arbejdsgiveren. Du er derfor velkommen til at invitere en ledelsesrepræsentant med på kurset.

Kurset er med overnatning og bliver afholdt på Hotel Christiansminde i Svendborg. Deltagelse er gratis. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Læs om kursustilbuddet og oplysning om tilmelding her.

 

     

ArbejdsmiljøPrisen 2014

Har din arbejdsplads gjort en særlig indsats inden for arbejdsulykker, muskel-skeletpåvirkninger, psykisk arbejdsmiljø eller arbejdsmiljø som strategisk element? Så indstil den til ArbejdsmiljøPrisen 2014.

Sidste frist for at indstille er den 19. september. Vinderne får ArbejdsmiljøPrisen overrakt på en konference den 27. november i København.

Læs mere om ArbejdsmiljøPrisen og tilmelding her.

 

     

Arbejde i trafikerede områder

Vejdirektoratet har i samarbejde med Arbejdstilsynet og BAR Bygge & Anlæg udarbejdet en ny branchevejledning (lommebog) for afmærkning af vejarbejder mm.

Formålet med afmærkning for vejarbejder er at advare og vejlede trafikanterne om ændrede færdselsforhold og dermed bidrage til sikkerheden for både trafikanter og beskæftigede ved vejarbejde. Det er derfor vigtigt, at man både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet er omhyggelig med afmærkningen.

Læs mere om lommebogen her.
 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information