Nyhedsbrev 44 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

8. december 2014

     

Håndbog om Zoonoser - om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker undgås

I forbindelse med forarbejdning af og omgang med dyr kan der være risiko for overførsel af smitsomme sygdomme fra dyr til mennesker (zoonoser).

Håndbogen om Zoonoser er skrevet til dig, der i dit daglige arbejde er beskæftiget med levende eller døde dyr. Vejledningens formål er at beskrive risikoen for erhvervssmitte i Danmark for udvalgte zoonoser og at give vejledning om forebyggelse af smitte. I håndbogen kan du se, hvilke zoonoser man kan være udsat for i forskellige brancher.

Håndbogen er i december 2014 blevet suppleret med et afsnit om MRSA og kan downloades som pdf på www.barjordtilbord.dk under "Jordbruget" "Branchevejledninger".

 

     

Bliv klogere på unges arbejdsmiljø!

For de fleste unge er det en stor omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet.

De unge har brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv.

Ungmedjob.dk henvender sig til unge, forældre, arbejdsgivere og undervisere og har til formål at samle information om unges arbejdsmiljø.

På hjemmesiden findes over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen, bl.a. en række interaktive dilemmaspil, som på en underholdende måde får de unge til at forholde sig til de problemer, de vil møde i deres arbejdsliv.

Ungmedjob.dk har netop fået en ansigtsløftning, som giver et bedre overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler.

 
     

Faktaark om gylletanke og fortanke

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet to faktaark, der illustrerer og beskriver de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold, man skal være opmærksom på, når man håndterer gylle. Gylle håndteres i forskellige situationer, og i faktaarkene beskrives, hvilke forholdsregler der kan tages i forbindelse med arbejde med gylle- og fortank for at minimere risiko for forgiftning af gyllegas.


Udskriv/download faktaarkene om Gylletank og Fortank.

Ny vejledning om kontrol af gyllebeholdere

Miljøstyrelsens vejledning om kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft er blevet revideret og træder i kraft den 31. december 2014.

Hent ”Vejledning i kontrol af gyllebeholdere” og læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information