Nyhedsbrev 46 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

28. januar 2015

     

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

For at minimere risikoen for at bringe MRSA fra stald til husstand, har Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA under Statens Serum Institut udarbejdet faktaarket: "HYGIEJNEREGLER for besøgende i SVINESTALDE".

Faktaarket kan f.eks. udleveres til dyrlæger, chauffører, håndværkere, skoleklasser m.fl., der skal have adgang til stalden.

Faktaarket indeholder gode råd om, hvordan man reducerer risikoen for at bringe MRSA videre til andre personer og stalde.

Læs mere om MRSA på www.barjordtilbord.dk og Statens Serum Institut.

 

     

MRSA forurenet arbejdstøj

Arbejdstøj, som kan være forurenet med MRSA, er omfattet af bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler. Det vil sige, at det er arbejdsgiveren som er ansvarlig for vask af arbejdstøjet.

Arbejdstøj bør vaskes i staldområdet. Personen, som vasker tøjet, skal undgå at ryste tøjet, før det vaskes, samt passe på, at arbejdstøjet ikke berører personens eget tøj.

Umiddelbart efter, at man har rørt ved beskidt tøj, vaskes hænder med vand og sæbe, eller der foretages hånddesinfektion med håndsprit tilsat glycerol. Vaskemaskinens låge, og andre dele som har været i kontakt med snavsetøjet, aftørres med en sæbeklud.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens Information om MRSA af svinetypen.

 
     

Biologiske APV

Inden der udføres arbejde, hvor der kan ske en påvirkning fra mikroorganismer, såsom bakterier - herunder MRSA CC398 - skal der udarbejdes en særlig biologisk APV ud over den almindelige APV.

Den særlige biologiske APV (arbejdspladsvurdering), skal indeholde en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, også kaldet risikovurdering. Der skal foreligge skriftlig instruktion om de relevante sikkerhedsprocedurer eller lignende til de ansatte, om fornødent ved opslag.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Læs mere om MRSA på www.barjordtilbord.dk.
 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information