Nyhedsbrev 48 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

24. marts 2015

     

Vejledning om MRSA 398 oversat til russisk

Vejledningen om MRSA 398 indeholder forholdsregler, der skal tages, for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand.

Det gøres bl.a. ved at skifte til rent tøj, når man forlader svinestalden, vaske hænder grundigt i vand og sæbe og benytte hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol. Undgå at bringe ting ind og ud af staldområdet, som fx en mobiltelefon.

http://www.barjordtilbord.dk/ kan vejledningen om MRSA 398 i svinebesætninger downloades på dansk, engelsk og russisk.

Læs mere om MRSA på Arbejdstilsynets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider.

 

     

Vidste du at …

Det er arbejdsgiveren, der skal vaske arbejdstøjet, hvis det kan være forurenet med svinebakterien MRSA – og at reglerne gælder både for staldens medarbejdere, men fx også for de chauffører, der transporterer grise til slagterier.

Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler - med senere ændringer.

 
     

Arbejdsulykke - en 32-årig mand fik arm fastklemt i saltspreder

Han har efter al sandsynlighed forsøgt at rense saltsprederens tragt, mens den kører, og derved har sneglen fået fat i ærmet og trukket armen op i sneglen på maskinen.

Mange skader sker, fordi operatøren ikke har standset motoren eller koblet maskinen fra, før han tager sig af problemet, som fx at noget har sat sig fast i sneglen.

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver Sikkerhedshåndbøger, som er opslagsbøger, der giver et overblik over regler på området og gode råd om arbejdsmiljø. Læs mere her.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information