Nyhedsbrev 6 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

04. 06 2010

     

Tunge løft i jordbruget

 

BAR Jord til Bord har udgivet vejledningen ”Tunge løft i jordbruget” med tilhørende elektronisk katalog.

Vejledningen indeholder arbejdsbeskrivelse af udvalgte tunge løft situationer, de forværrende faktorer ved arbejdet samt løsningsforslag. Vejledningen er opdelt i brancherne: Anlægsgartner, Gartneri/Planteskole, Landbrug og Skovbrug.

Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler, når det er muligt og hensigtsmæssigt og altid, når den manuelle håndtering indebærer sundhedsfare. 

Vejledningen findes også som elektronisk katalogwww.barjordtilbord.dk/tungeloft. Her er den suppleret med forslag til arbejdsredskaber og en leverandørliste. Disse må ikke betragtes som udtømmende.  

 

 

     
 

Anmeldelser af arbejdsulykker skal foregå digitalt via "EASY"

Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY. I den forbindelse bliver det muligt at få adgang til et digitalt forebyggelsesredskab, EASY Forebyggelse. Med EASY Forebyggelse får alle virksomheder et gratis værktøj, der gør det nemmere at undersøge arbejdsulykker, analysere årsagen, udarbejde handlingsplaner og orientere medarbejderne, så lignende ulykker ikke sker igen.

Arbejdsgivere har allerede i dag pligt til at undersøge alle arbejdsulykker, men nu bliver det forhåbentlig nemmere.

Læs mere på www.easy-forebyggelse.dk og www.online-at.dk.

 

 

     

Skovflåt 


Hvis man arbejder i skov og krat, er det vigtigt at undersøge kroppen for flåter dagligt og fjerne dem straks.
 
En flåt er en mide. Den sidder ofte i knæhøjt græs. Den reagerer på temperatur, lugt og bevægelse og går efter bart hud. Skovflåter kan være smittet med bakterier og virus, der kan overføres til mennesker og forårsage alvorlig sygdom.

Den bedste måde at undgå at blive bidt af flåter er at beskytte kroppen med f.eks. lange bukser, gummistøvler og langærmede bluser.
 
Risikoen for smitte er størst, hvis flåten har siddet på kroppen i mere end 24 timer.
 
Læs mere på Skov og Naturstyrelsen og Statens Serum Institut hjemmesider eller i Sikkerhedshåndbog for Skovbruget side 110
 

 

     
 Læs meget mere på www.barjordtilbord.dk    
Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.
Link: http://www.svarbarjordtilbord.dk/