Læs en web-version
BFA Jord Til Bord

26. juli 2019

Nyhedsbrev

Pas på – specielt når du har travlt i høsten

Af Ole Carstensen, Ledende overlæge, Arbejdsmedicin Herning 

Arbejdet i høsten kræver mange arbejdstimer. Der kører store maskiner og færdes flere på markerne. 

August og September er de måneder hvor næsten 25 % af ulykkerne i landbruget sker. Det er flest ulykker med maskiner i disse måneder. Man får arme og fingre i klemme i maskiner og bliver ramt af skarpe maskindele. 

Travlhed gør man springer ned fra mejetærsker og traktorer og får ankelskader med forstuvninger og knoglebrud. Man er måske mere træt og uopmærksom.

Derfor spis, drik og hvil dig så du ikke bliver udtrættet.

De alvorlige ulykker sker typisk ved fejlretning på høstmaskiner, når motoren er i gang, og der utilsigtet sker en tilkobling af udstyr, eller når sikkerhedsanordningerne er sat ud af kraft. Eller at man går ind under en hydraulisk hævet redskab, der pludselig svigter Derfor STOP maskinen helt inden vedligeholdelse og fejlretning og lad være med at gå ind under redskaber der ikke er sikret mekanisk så de ikke kan vælte ned over en. 

Også arbejdet med at håndtere bigballer og miniballer fører jævnligt til alvorlige ulykker. Ulykkerne sker især, når halmballerne ikke er stablet stabilt, når de bliver taget ned, og når de skal transporteres. Ulykkerne går typisk ud over maskinførerne og andre personer, der opholder sig i nærheden, mens der arbejdes med halmballerne. 

Specielt i høsten deltager rigtig mange, der ikke har rutine med arbejdet også ældre og pensionerede landmænd. Undersøgelser viser at hvis man er over 60 år og kommer tilskade, så er alvorligheden af skaden meget større end hos de yngre. Det vil sige at de hyppigere bliver ramt af en skade der går ud over førligheden. Derfor sæt ikke urutinerede til arbejde de ikke er vandt til.

Se også Arbejdstilsynets "Tidspres i høsten øger riskoen for ulykker i landbruget her.

www.bfajordtilbord.dk Send til en kollega Tilmeld nyhedsbrev
BFA Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for arbejdsmiljø
for transport, service-turisme og jord til bord.