Nyhedsbrev 63 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

17. juni 2016

     

Der er skimmelsvampe i flis – pas på dig selv!

Hjemmesiden www.flisogskimmelsvampe.dk er blevet opdateret.

Skimmelsvampe kan betyde meget for dit helbred. Derfor er det en god ide at indøve gode rutiner, så du indånder så ren luft som muligt.

På hjemmesiden får du gode råd om, hvordan du bruger flis med omtanke. Du kan læse om sundhedsrisikoen og få tips om filtre, værnemidler og gode rutiner. Der er både gode råd til dig, der hugger flis og dig, der anvender flis som dækmateriale.

Til hjemmesiden er der udarbejdet en folder ”Der er skimmelsvampe i flis”, som indeholder de væsentligste informationer.

 
   

Kæmpe Bjørneklo – arbejdsmiljø og sikkerhed

Hvis du bekæmper kæmpebjørneklo, skal du undgå direkte kontakt med planten. Brug altid briller eller visir under arbejdet. Beskyt huden med tøj og brug lange gummihandsker og lange støvler.

Hvis du får saft på huden, skal du straks beskytte huden mod sollys og vaske med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Huden må ikke få dagslys i 48 timer. Får du saft i øjnene, skal du skylle og beskytte dem med solbriller og straks søge læge.

Læs mere om Kæmpe Bjørneklo i Skov & Landskabs pjece (som findes på flere sprog) eller på Naturstyrelsens hjemmeside.

 
     

Rapport om arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet har udgivet en rapport om arbejdsulykker og forebyggelse.

Rapporten indeholder ikke kun videnskabelige artikler men også interviews med arbejdsmiljøpraktikere om deres erfaringer og refleksioner i forhold til det forebyggende arbejde.

Læs bl.a. om Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser 2011 – 2015 mod nedslidning.

Rapporten kan hentes på Arbejdsmiljørådets hjemmeside

 
     

Hotline om farlige stoffer

Følg altid arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis du arbejder med farlige stoffer og materialer.

Hvis du er i tvivl, kan du ringe til Arbejdstilsynets hotline og få vejledning om reglerne for arbejde med farlige stoffer fx epoxy og isocyanater samt andre kræftfremkaldende og allergifremkaldende kemiske produkter.

Du kan også få vejledning om forebyggelse relateret til de konkrete stoffer.

Du kommer i kontakt med hotlinen ved at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88 og dernæst tast 1.

 
     
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information

Materialet på hjemmesiden opdateres løbende.